Kirjastopalvelut | Opinto-opas

Kirjastopalvelut

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto sijaitsee Kampustalon B-osassa. C0-ovi on kirjaston pääovi.

SeAMK Kirjasto on kaikille avoin korkeakoulukirjasto. Kirjastoon hankitaan kirjoja, lehtiä ja elektronista aineistoa opiskelua, opetusta, tutkimusta ja kehittämistyötä varten.

Ammattikorkeakouluopetuksessa painotetaan itsenäistä tiedonhankintaa. Tavoite on, että opiskelijat oppivat käyttämään oman alansa keskeisiä tiedonlähteitä sekä kirjasto- ja tietopalveluja.

Tiedonhankinnan opetus sisältyy opetusohjelmiin. Kirjaston informaatikot vastaavat tiedonhankinnan opetuksesta. Kirjastossa saa myös muuta ohjausta ja neuvontaa. Kirjastossa ja Tapio-salissa on tiloja itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätöihin. Läppärilainaamosta voi lainata itselleen kannettavan tietokoneen. Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat saavat käyttää kirjaston tarjoamia elektronisia aineistoja etäyhteyden kautta myös kotikoneilta ja mobiililaitteilla .

Kirjastopalvelut

Opinnoissasi tarvitset ammatillista, tutkittua ja luotettavaa tietoa. SeAMKin opiskelijana löydät sitä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastosta sekä painettuina että elektronisina kirjoina ja lehtinä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto sijaitsee Kampustalon B-osassa. Kirjaston aukioloajat ja yhteystiedot löydät kirjaston verkkosivuilta.

Opiskelutehtävissä kannattaa käyttää monipuolisesti kirjoja, lehtiä ja verkkoaineistoja. Kirjastosta löydät opiskelussa tarvitsemasi kurssikirjat, tutkimukset ja muut opiskelumateriaalit. Kirjaston SeAMK-Finna-verkkopalvelulla voit etsiä kirjastoaineistoja, tehdä varauksia ja uusia lainoja.

Kirjastoon hankitaan aineistoja myös elektronisessa muodossa. E-kirjoja ja e-lehtiä voit lukea ammattikorkeakoulun verkossa olevilta tietokoneilta ja kotikoneella etäkäyttöpalvelun avulla. Jos opiskelet kotona tai etänä, kirjaston tarjoamat e-aineistot ovat suuri etu. E-aineistot löytyvät kätevästi kirjaston verkkosivuilta.

Kirjaston informaatikot vastaavat opintoihisi sisältyvästä tiedonhankinnan opetuksesta. Osallistu opetukseen ja sovella oppimaasi opiskelutehtävissä! Kirjastosta saa aina ohjausta ja neuvontaa. Laajemmissa tiedonhakutehtävissä voit käyttää ilmaista Varaa informaatikko –palvelua.

Kirjasto on oppijan olohuone. Kun tarvitset rauhallista lukupaikkaa tai työtilaa ryhmätöiden tekemiseen, tule kirjastoon.

Käytä näitä: