SeAMK Kirjasto

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto sijaitsee Kampustalossa Frami Kampuksella.

Kirjasto on avoin kaikille käyttäjille. Kirjastoon hankitaan opintoja ja opinnäytetöiden tekemistä sekä opetus-, tutkimus- ja kehittämistyötä tukevaa kirjallisuutta, aikakauslehtiä ja elektronista aineistoa.

Ammattikorkeakouluopetuksessa painotetaan itsenäistä tiedonhankintaa. Tavoite on, että opiskelijat oppivat käyttämään oman alansa keskeisiä tiedonlähteitä sekä kirjasto- ja tietopalveluja.

Kirjaston informaatikot vastaavat opetusohjelmiin sisältyvästä tiedonhankinnan opetuksesta. Kirjastossa saa myös muuta ohjausta ja neuvontaa. Kirjastossa on tiloja itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätöihin. Läppärilainaamosta voi lainata itselleen kannettavan tietokoneen. Kirjaston tarjoamat e-aineistot ovat opiskelijoiden käytettävissä etäyhteyden kautta myös kotikoneilta ja mobiilisti.

SeAMK Kirjaston aineistot ovat selattavissa osoitteessa: https://seamk.finna.fi/

Yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät kirjaston sivuilta: http://kirjasto.seamk.fi

SeAMK KIRJASTO
Kalevankatu 35 (Kampustalo)
60100 SEINÄJOKI
p. 040 830 0410 (asiakaspalvelu)
kirjasto@seamk.fi