Opiskelijan ohjaus- ja neuvontapalvelut

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoilleen ohjausta ja neuvontaa opiskelijan sekä koulutusalan tarpeet ja vaatimukset huomioiden. Opintojen ohjausta koordinoivat ohjauksen osa-alueesta riippuen HOPS-ohjaajat, kv-koordinaattorit sekä harjoittelusta vastaavat opettajat, mutta itse ohjausprosessiin osallistuvat myös opettajat, opiskelijatutorit, opiskelijapalvelujen henkilöstö ja korkeakoulukirjaston henkilöstö. Opiskelijan ohjaaminen on koko henkilöstön asia. Voit tutustua opintojen ohjaukseen  https://seamk.libguides.com/c.php?g=669783

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa koulutuksen yleisten tavoitteiden saavuttamisessa, ammatilliseen suuntautumiseen liittyvissä yksilöllisissä valinnoissa ja urasuunnittelussa, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessissa, opintojen etenemisessä sekä myös mahdollisissa opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa. Ohjaus- ja neuvontapalveluja annetaan opiskelijan polun kaikissa vaiheissa niin ryhmille kuin opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita vastaavasti. Keskeisen tekijän ohjauksessa muodostaa opiskelijan oma aktiivisuus ja halu saada ohjausta.

Opintojen ohjauksesta vastaavat henkilöt
SeAMK Ruoka Restonomit
Eija Putula-Hautala, puh. 040 830 3953
Sarita Ventelä, bio- ja elintarvikeinsinöörit,puh. 040 680 7640Agrologit
Anu Katila, puh. 040 830 2430
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalous:
Päivi Uitti, puh. 040 830 2442 (International Business)
Johanna Koivula, puh. 040 830 2400Kulttuuri:
Johanna Ikola, puh. 040 868 2005
SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosiaaliala ja vanhustyö:
Pirjo Takala, puh. 040 830 2167Hoitotyö:
Raija Palo, puh. 040 830 3956Fysioterapia:
Marjut Koivisto, puh. 040 680 7190Nursing:
Marjut Asunmaa, puh. 040 680 7117
SeAMK Tekniikka Pia-Mari Riihilahti, puh. 040 830 2355
Heikki Heiskanen, puh. 040 830 4269
Jorma Mettälä, puh. 040 830 7481
Veli Autio, puh. 040 830 4162

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)seamk.fi.

Opiskelijatutortoiminta

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijatutorit ovat tehtäväänsä koulutettuja ylempien vuosikurssien opiskelijoita, jotka osallistuvat uusien opiskelijoiden ohjaamiseen erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijatutor toimii vertaisohjaajana, joka auttaa uutta opiskelijaa sopeutumaan ammattikorkeakoulumaailmaan ja opiskelupaikkakuntaan. Opiskelijatutoreilla on keskeinen rooli myös ammattikorkeakoulun markkinoinnissa ja erilaisissa ammattikorkeakouluopintoihin liittyvissä edustustehtävissä.

Opiskelijan työelämäneuvonta

Ammattikorkeakouluopiskelija rakentaa opiskeluaikanaan aktiivisesti suhteitaan työelämään. Erilaiset työympäristöt ja tehtävät tulevat tutuiksi käytännöllisissä projektiopinnoissa, työpaikkavierailuilla, harjoittelujaksoilla ja työelämään kytkettyjen seminaarien ja opinnäytetöiden kautta. Nämä kokemukset ja kontaktit viitoittavat tietä opiskelijan ammatillisille suuntautumisvalinnoille ja valmentavat häntä työelämää varten.

Opiskelijan tukena työelämäkontaktien rakentamisessa on koulutusyksikköjen työelämäneuvonnasta vastaava henkilökunta: opintojensa osana opiskelija saa tietoa erilaisista harjoittelupaikoista ja -mahdollisuuksista, suunnittelee ammatillista tulevaisuuttaan ja hahmottaa paikkaansa työmarkkinoilla. Tämän ohella hänellä on tukenaan internet-palveluita. Valmistumisen tai esimerkiksi kesätöiden lähestyessä opiskelija voi tukeutua ammattikorkeakoulujen yhteiseen työnvälityspalveluun Jobstepiin (www.jobstep.net), joka tarjoaa myös mahdollisuuden sähköisen ansioluettelon laatimiseen. Työelämäneuvonnan asioissa kannattaa kääntyä ensin harjoittelun ohjauksesta vastaavan henkilön tai koulutuspäällikön puoleen.

Kansainvälisen opiskelun ohjaus

Kansainvälisen opiskelun ohjauksen tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltainen tukeminen hänen kansainvälisiin liikkuvuusjakosoihin liittyvissä opiskeluprosesseissaan, ammatillisessa kehittymisessään ja kansainväliseen opiskeluun liittyvässä elämäntilanteessaan.

Kansainvälisen opiskelun ohjaukseen sisältyy ulkomaille opiskelemaan ja harjoittelemaan lähtevien opiskelijoiden ohjaus, ammattikorkeakouluun saapuvien ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden ohjaus sekä kaikkien muidenkin opiskelijoiden ohjaaminen kansainvälistymisprosessissaan. Kansainvälisen opiskelun ohjaus ja neuvonta jakautuvat opiskelun sisällölliseen ohjaukseen, hakuprosesseissa ohjaamiseen ja avustamiseen, sosiaaliseen integroitumiseen sekä opiskelun tukitoimintoihin liittyvään ohjaukseen.

Kansainvälisissä asioissa ohjaa SeAMKin Kansainvälisen liikkuvuuden palveluiden tiimin henkilökunta, yhteistyössä yksiköiden kontaktihenkilöiden, koulutuspäälliköiden, opintojaksojen opettajien ja opiskelijatutoreiden kanssa. Tietoa saa lisäksi erilaisista infotilaisuuksista sekä www-sivuilta, intranetistä, Facebookista, oppaista ja sähköpostin välityksellä.

 

SeAMKin Kansainvälisen liikkuvuuden palveluiden yhteyshenkilöt:

Tiimin sähköposti: kv-toimisto(a)seamk.fi
(Suomesta) Lähtevät opiskelijavaihdot: outgoing(a)seamk.fi
(Suomeen) Saapuvat opiskelijavaihdot: incoming(a)seamk.fi

Marjo Arola
Tiimiesimies, henkilöstövaihdot ja sopimukset
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
marjo.arola(a)seamk.fi

Kaisa Paavola
Koordinaattori, Euroopan ulkopuoliset opiskelijavaihdot
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
maria.loukola(a)seamk.fi

Tiina Välimäki
Koordinaattori, opiskelijavaihdot Suomesta Eurooppaan
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
tiina.valimaki(a)seamk.fi

Tiina Ojanperä
Koordinaattori, opiskelijavaihdot Euroopasta Suomeen
Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut
tiina.ojanpera(a)seamk.fi

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalveluista opiskelija saa yleistä opiskeluun liittyvää tietoa ja neuvontaa: mm. opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus, opiskelutodistukset, opinto- ja ateriatuki ja valmistuminen. Joitakin palveluja, kuten opiskelutodistuksia, voi pyytää myös sähköpostilla, puhelimitse tai  Pepin opiskelijatyöpöydän kautta.

Frami F:n 2. kerroksen palvelupiste on avoinna lukuvuoden aikana pääsääntöisesti klo 9-15. Palvelupisteessä voivat asioida kaikki SeAMKin opiskelijat. Aukioloaikojen ulkopuolelta voi tilata neuvonta-ajan sähköpostitse osoitteesta opiskelijapalvelut(at)seamk.fi tai puhelimitse numerosta 020 124 5055. Lisätietoja opiskelijapalveluista ja opiskelijapalvelujen henkilöstön yhteystiedot löytyvät intrasta.

Frami Kampuksen opiskelijapalvelut

Käyntiosoite: Kampusranta 11, Frami F, 2. kerroksen palvelupiste, 60320 Seinäjoki

Muut opiskelun tukipalvelut

Opinto-oppaan Opinnot –> Opiskelukäytänteet -kohdasta löydät tietoa seuraavista asioista: tutkintosääntö, opiskeluoikeus, tentteihin ilmoittautuminen, opintojen arviointi, opintosuoritukset Pepistä, opintojaksojen koodit, todistukset.

Hakijapalvelut

SeAMKin hakijapalvelut on keskitetty Frami F:n 2. kerrokseen. Hakijapalveluista saa tietoa tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumisesta: mm. tarjolla olevasta koulutuksesta, hakukelpoisuudesta, opiskelijavalintaperusteista sekä opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opiskelijaksi ilmoittautumisesta. Hakijapalvelut ovat avoinna arkipäivisin pääsääntöisesti klo 9.00–15.00. Puhelinpalveluaikamme voi poiketa edellä olevasta, tiedotamme siitä SeAMKin nettisivuilla osoitteessa www.seamk.fi/hakijalle/hakeminen/hakijapalvelut/

PL 46, 60101 Seinäjoki
Käyntiosoite: Kampusranta 11, Frami F, 2. kerros
60101 Seinäjoki
p. 020 124 5501
hakijapalvelut(at)seamk.fi

P.O. Box 46 (visiting address: Kampusranta 11, Frami F, 2nd floor)
FI-60101 Seinäjoki
FINLAND
tel. +358 20 124 5501
email: admissions(at)seamk.fi