Opinto-opas | SeAMK opinto-opas

Opinto-opas

Rehtorin tervehdys

Tervetuloa Seinäjoen ammattikorkeakouluun!

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on monella indikaattorilla Suomen terävintä kärkeä. Vuoden 2020 valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) mukaan SeAMK on Suomen paras korkeakoulu. SeAMKissa on mm. Suomen paras opiskelutyytyväisyys, parhaat opiskelun tukipalvelut ja parhaimmat oppimisympäristöt. Myös opiskelijakuntamme Samo on määritelty Suomen parhaaksi.

Strategiamme mukaan visionamme on olla kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle. Haluamme olla kokoamme suurempi ja vaikuttavampi korkeakoulu. Koulutuksen hyvä laatu ja ajanmukainen työelämälähtöisyys ovat SeAMKin toimintaa ohjaavia periaatteita. Mahdollisuus monialaisiin, koulutusyksikkörajat ylittäviin yhteisiin opintoihin laajentaa opiskelun näkökulmaa. Myös yhteiset tilat ravintolassa, kahvilassa, opiskelijoiden olohuoneessa ja muualla kampuksilla tarjoavat hyvän tilaisuuden verkostoitumiselle, uusille tuttavuuksille, ystävyyssuhteille ja yhteisille harrastuksille.

Tavoitteenamme on jatkossakin toimia itsenäisenä ja menestyvänä korkeakouluna, jolla on laajat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot sekä työelämän että muiden korkeakoulujen kanssa. Ammattikorkeakoulussamme ovat edustettuina kaikki maakunnan työ- ja elinkeinoelämän kannalta keskeiset koulutusalat: tekniikka, liiketalous, kulttuuri, sosiaali- ja terveysala, luonnonvara- ala sekä ravitsemisala.

SeAMK tarjoaa opetusta noin 5000 tutkinto-opiskelijalle kuudella alalla. Heistä noin 75 % opiskelee päätoimisesti 20 tutkinto-ohjelmassa, joista kolme on englanninkielisiä.  Ylempiä AMK- opintoja voi SeAMKissa opiskella kuudella alalla yhteensä 13 tutkinto-ohjelmassa. Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa myös englanninkielisenä. Syksyllä 2022 SeAMKissa alkaa edellä mainittujen lisäksi yksi uusi tutkinto-ohjelma. Uutena AMK –tutkinto-ohjelmana aloitamme Bachelor of Engineering, Agri-food Engineering ohjelman. Lisäksi SeAMKissa käynnistyy ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Ikäosaamisen tutkinto-ohjelma.

Näiden rinnalla on lähinnä työssäkäyville suunnattua koulutusta monimuotototeutuksena. Työn ohessa voi suorittaa AMK-tutkintoja, ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ja erikoistumiskoulutuksia. Lisäksi osaamistaan voi täydentää avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla sekä täydennyskoulutuksella. AMK-tutkinnon monimuotototeutuksia voi suorittaa myös maakuntakorkeakoulupaikkakunnalla.

Opetuksen ja opiskelumuotojen kehittäminen niin, että koulutuksessa yhdistyy työelämäläheinen ajankohtainen osaaminen, on SeAMKin tärkein kehitystehtävä. SeAMKissa halutaan kehittää erityisesti monialaiseen projektioppimiseen ja yrittäjyyteen perustuvia oppimisympäristöjä. Perinteisen yritysyhteistyön ohella tämä on lisännyt ammattikorkeakoulun sekä pien- ja mikroyrittäjien keskinäistä yhteistyötä.

Ympärivuotinen työelämäläheinen opiskelu, ja opiskelumuotojen joustavoittaminen digitalisoinnilla sekä hybridiopetuksen hyvillä käytänteillä on SeAMKissa kehitettävien asioiden listalla. Edistämme siis digitaalisen kampuksen toteuttamista ja haluamme Framin kampuksen olevan paitsi Suomen paras myös digitaalinen oppimisympäristö. SeAMK tarjoaa opetuksessaan myös valmiuksia yhä kansainvälisemmässä toimintaympäristössä toimimiseen. Kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihto on yksi toimintamme painopisteistä. Opiskelijavaihto- ja harjoittelumahdollisuuksia on tarjolla laajasti, erityisesti Euroopassa, mutta myös kaikissa muissa maanosissa.

Hyvä opiskelija! Tästä oppaasta löytyvät kaikkien tänä lukuvuonna alkavien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat opintojaksokuvauksineen sekä yleisinformaatiota opiskelusta Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Parhainta menestystä opinnoissasi ja hyvää opiskeluaikaa SeAMKissa!

Seinäjoella 31.1.2022

Henkilökuva Jaakko Hallilasta.

Jaakko Hallila
SeAMKin rehtori, toimitusjohtaja