Opinto-opas | SeAMK opinto-opas

Opinto-opas

Rehtorin tervehdys

Tervetuloa Seinäjoen ammattikorkeakouluun!

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on monella indikaattorilla Suomen terävintä kärkeä. Viime vuosina SeAMK on ollut valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) mukaan valtakunnan kärkitiloilla. Myös opiskelijakuntamme Samo on määritelty Suomen parhaaksi opiskelijakunnaksi. Koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on myöntänyt meille myös harvinaisen tunnustuksen eli kansallisen Excellence-laatuleiman.

Strategiamme mukaan visionamme on olla kansainvälinen, yrittäjähenkinen – paras korkeakoulu opiskelijalle. Haluamme olla kokoamme suurempi ja vaikuttavampi korkeakoulu. Koulutuksen hyvä laatu ja ajanmukainen työelämälähtöisyys ovat SeAMKin toimintaa ohjaavia periaatteita. Mahdollisuus monialaisiin, koulutusyksikkörajat ylittäviin yhteisiin opintoihin laajentaa opiskelun näkökulmaa. Myös yhteiset tilat ravintolassa, kahvilassa ja muualla kampuksilla tarjoavat hyvän tilaisuuden verkostoitumiselle, uusille tuttavuuksille, ystävyyssuhteille ja yhteisille harrastuksille.

Tavoitteenamme on jatkossakin toimia itsenäisenä ja menestyvänä korkeakouluna, jolla on laajat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot sekä työelämän että muiden korkeakoulujen kanssa. Ammattikorkeakoulussamme ovat edustettuina kaikki maakunnan työ- ja elinkeinoelämän kannalta keskeiset koulutusalat: tekniikka, liiketalous, kulttuuri, sosiaali- ja terveysala, luonnonvara- ala sekä ravitsemisala.

SeAMK tarjoaa opetusta noin 5000 tutkinto-opiskelijalle kuudella alalla. Heistä noin 75 % opiskelee päätoimisesti 21 tutkinto-ohjelmassa, joista neljä on englanninkielisiä.  Ylempiä AMK- opintoja voi SeAMKissa opiskella kuudella alalla yhteensä 13 tutkinto-ohjelmassa. Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa myös englanninkielisenä. SeAMK on kasvava organisaatio.  Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintamme on viime vuosina ollut reippaassa kasvussa. Merkittävästi on kasvanut myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä. Heitä on nyt yli kymmenen prosenttia kaikista opiskelijoistamme.

Näiden rinnalla on lähinnä työssäkäyville suunnattua koulutusta monimuotototeutuksena. Työn ohessa voi suorittaa AMK-tutkintoja, ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ja erikoistumiskoulutuksia. Lisäksi osaamistaan voi täydentää avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla sekä täydennyskoulutuksella. AMK-tutkinnon monimuotototeutuksia voi suorittaa myös maakuntakorkeakoulupaikkakunnalla.

Opetuksen ja opiskelumuotojen kehittäminen niin, että koulutuksessa yhdistyy työelämäläheinen ajankohtainen osaaminen, on SeAMKin tärkein kehitystehtävä. SeAMKissa halutaan kehittää erityisesti monialaiseen projektioppimiseen ja yrittäjyyteen perustuvia oppimisympäristöjä. Perinteisen yritysyhteistyön ohella tämä on lisännyt ammattikorkeakoulun sekä pien- ja mikroyrittäjien keskinäistä yhteistyötä.

Edistämme digitaalisen kampuksen toteuttamista ja haluamme  fyysisen kampuksemme olevan paitsi Suomen paras myös digitaalinen oppimisympäristö. SeAMK tarjoaa opetuksessaan myös valmiuksia yhä kansainvälisemmässä toimintaympäristössä toimimiseen. Kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihto on yksi toimintamme painopisteistä. Opiskelijavaihto- ja harjoittelumahdollisuuksia on tarjolla laajasti, erityisesti Euroopassa, mutta myös kaikissa muissa maanosissa.

Hyvä opiskelija! Tästä oppaasta löytyvät kaikkien tänä lukuvuonna alkavien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat opintojaksokuvauksineen sekä yleisinformaatiota opiskelusta Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Parhainta menestystä opinnoissasi ja hyvää opiskeluaikaa SeAMKissa!

Seinäjoella 31.1.2024

 

Henkilökuva Jaakko Hallilasta.

Jaakko Hallila
SeAMKin rehtori, toimitusjohtaja