Opinto-opas

Rehtorin tervehdys

Tervetuloa Seinäjoen ammattikorkeakouluun!

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on toiminut yli neljännesvuosisadan: syksyllä 2018 tuli kuluneeksi 26 vuotta ammattikorkeakoulutoiminnan alkamisesta Seinäjoella ja Ilmajoella.

Strategiamme mukaan visionamme on olla kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle. Koulutuksen hyvä laatu on SeAMKin toimintaa ohjaava periaate ja selkeä tavoite.

SeAMK toimii tällä hetkellä yhdellä kampuksella, Framin alueella. Siirtyminen asteittain kahdeksasta toimipisteestä yhdelle kampukselle on tehnyt SeAMKista entistä yhteisöllisemmän. Viime vuonna sosiaali- ja terveysala sai uudisrakennuksensa Framin alueelle ja tammikuusta 2019 alkaen myös agrologien teoriaopetus on toteutettu Framin pääkampuksella.

Ainoastaan agrologien käytännön harjoittelu toteutetaan Seinäjoen ulkopuolella, Ilmajoella.

Mahdollisuus monialaisiin, koulutusyksikkörajat ylittäviin yhteisiin opintoihin laajentaa opiskelun näkökulmaa. Myös yhteiset tilat ravintolassa, kahvilassa, opiskelijoiden olohuoneessa ja muualla kampuksilla tarjoavat hyvän tilaisuuden verkostoitumiselle, uusille tuttavuuksille, ystävyyssuhteille ja yhteisille harrastuksille.

Tavoitteenamme on jatkossakin toimia itsenäisenä ja menestyvänä korkeakouluna, jolla on laajat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot sekä työelämän että muiden korkeakoulujen kanssa.

Ammattikorkeakoulussamme ovat edustettuna kaikki työ- ja elinkeinoelämän kannalta keskeiset koulutusalat: tekniikka, liiketalous, kulttuuri, sosiaali- ja terveysala, luonnonvara- ala sekä ravitsemisala. Nämä alat löytyvät neljän koulutus- ja tutkimusyksikön alta: SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, SeAMK Ruoka -yksikkö, SeAMK Sosiaali- ja terveysala sekä SeAMK Tekniikka.

SeAMK tarjoaa opetusta noin 4800 tutkinto-opiskelijalle kuudella alalla. Heistä noin 75 % opiskelee päätoimisesti 17 tutkinto-ohjelmassa, joista kaksi on englanninkielisiä. Ylempiä AMK- opintoja voi SeAMKissa opiskella kuudella alalla yhteensä 12 tutkinto- ohjelmassa. Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa myös englanninkielisenä.

Näiden rinnalla on lähinnä työssäkäyville suunnattua koulutusta monimuotototeutuksena. Työn ohessa voi suorittaa AMK-tutkintoja, ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ja erikoistumiskoulutuksia. Lisäksi osaamistaan voi täydentää avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla sekä täydennyskoulutuksella. AMK-tutkinnon monimuotototeutuksia voi suorittaa myös  maakuntakorkeakoulupaikkakunnalla.

Vuosittain opintonsa aloittaa noin 1000 opiskelijaa ja ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaa vuosittain yli 800 opiskelijaa. Opetuksen ja opiskelumuotojen kehittäminen niin, että koulutuksessa yhdistyy työelämäläheinen ajankohtainen osaaminen, on SeAMKin tärkein kehitystehtävä. SeAMKissa halutaan kehittää erityisesti monialaiseen projektioppimiseen perustuvia oppimisympäristöjä. Perinteisen yritysyhteistyön ohella tämä on lisännyt ammattikorkeakoulun sekä pien- ja mikroyrittäjien keskinäistä yhteistyötä.

Edistämme myös digitaalisen kampuksen toteuttamista ja haluamme kehittää Framin kampuksesta ajanmukaisen digitaalisen oppimisympäristön. SeAMK tarjoaa opetuksessaan myös valmiuksia yhä kansainvälisemmässä toimintaympäristössä toimimiseen. Kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihto on yksi toimintamme painopisteistä. Opiskelijavaihto- ja harjoittelumahdollisuuksia on tarjolla laajasti, erityisesti Euroopassa, mutta myös kaikissa muissa maanosissa.

Hyvä opiskelija!

Tästä oppaasta löytyvät kaikkien tänä lukuvuonna alkavien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat opintojaksokuvauksineen sekä yleisinformaatiota opiskelusta Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Parhainta menestystä opinnoissasi ja hyvää opiskeluaikaa SeAMKissa!

 

Seinäjoella 28. tammikuuta 2019

Tapio Varmola
SeAMKin rehtori, toimitusjohtaja