SeAMK info | Opinto-opas

SeAMK info

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on monialainen maakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka järjestää ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa opetusta, avointa ammattikorkeakouluopetusta ja täydennyskoulutusta kuudella koulutusalalla.

SeAMKissa on lähes 5000 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 300. Vuosittain valmistuu yli 800 tutkintoa. SeAMK toimii kolmella kampuksella, joista kaksi sijaitsee Seinäjoella ja kolmas Ilmajoella.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu kouluttaa ammattitaitoisia asiantuntijoita ja tuottaa korkeatasoista soveltavaa tutkimusta hyvinvoinnin ja innovaatioiden edistämiseksi. Henkilökunta ja opiskelijat ovat yhdessä valmistelleet uudistetun strategian, jonka visiona on olla kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle. Tätä tavoitetta tukevat keskeiset strategiset valinnat, joita ovat yhtenäisyyden lisääminen opetuksessa ja TKI-toiminnassa, monialaisuuden hyödyntäminen, digitaalinen kampus sekä suunnitelmallinen vuorovaikutus alueen työelämän ja kehittäjien sekä kansallisten ja kansainvälisten strategisten kumppaniemme kanssa.

Monipuoliset oppimisympäristöt ja opintojen työelämälähtöisyys sekä nykyaikaiset opetusmenetelmät mahdollistavat osaamisen yksilöllisen kehittymisen. Kansainvälisyys on osa opetusta ja tutkimusta SeAMKissa. Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä ja tukea opiskelijoiden valmiuksia toimia kansainvälisessä työympäristössä sekä opiskelun että tulevan työuran aikana.

SeAMKin tavoitteina ovat yhtenäiset ja avoimen vuorovaikutteiset toimintatavat. Keskinäinen arvostus, kannustus ja kunnioitus vahvistavat korkeakouluyhteisön SeAMK- henkeä. SeAMKilaiselle on tärkeää kantaa vastuu annetuista tehtävistä, ympäristöstä ja toiminnan kehittämisestä.

Lähde: Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle. Strategia 2015 – 2020