Tietotekniikkapalvelut | Opinto-opas

Tietotekniikkapalvelut

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietohallinto vastaa käytössä olevien tietoverkkojen, järjestelmien ja sovellusten kehityksestä, ylläpidosta ja hallinnasta. Tietohallinto tarjoaa ammattikorkeakoululle myös helpdesk- ja lähitukipalvelut. Jelppari auttaa kaikissa ilmenevissä IT-ongelmissa ja käyttäjätunnusasioissa.

Jelpparin yhteystiedot:

Uusi opiskelija saa käyttäjätunnuksen, salasanan ja sähköpostiosoitteen käyttöönsä verkkopalvelusta jo ennen opiskelun alkamista. Palvelu toimii käyttäen vahvaa tunnistautumista. Voit tunnistautua joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ja se on käytössä kun opiskelija on vahvistanut ottavansa opiskelupaikan vastaan. Palvelu löytyy SeAMKin verkkosivuilta. Hyväksymällä tietojärjestelmien käyttösäännöt, pääsee tunnustenluovutuspalveluun.

Käyttäjätunnusta tarvitaan kirjauduttaessa ammattikorkeakoulun tietokoneille tai palveluihin. Käyttäjätunnus ja siihen liittyvä salasana ovat henkilökohtaisia ja jokaisen on käytettävä kirjautumiseen vain omaa tunnustaan.

Seinäjoen ammattikorkeakoululla on käytössä Peppi –oppilashallintojärjestelmä. Pepin opiskelijan työpöydällä opiskelija pystyy tarkastelemaan omia henkilötietojaan ja opintosuorituksiaan, ylläpitämään henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa (HOPS) sekä ilmoittautumaan niin lukukaudelle kuin opintojaksototeutuksillekin.

Hyvien työskentelyolojen mahdollistamiseksi käyttäjän on tunnettava vastuunsa järjestelmien käytöstä ja otettava huomioon myös muut käyttäjät. Käyttäjän on huolehdittava yhteiseen tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista, sekä noudatettava. Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietojärjestelmien käyttösääntöjen lisäksi myös muita tietojärjestelmistä annettuja sääntöjä ja ohjeita, hyviä tapoja sekä Suomen lakia. Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietokoneiden käyttösäännöt löydät  Jelpparin Ohjeet -sivulta.  Käyttösääntörikkomusten seurauksena tunnukset voidaan poistaa käytöstä määräajaksi.

Käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite ovat käytettävissä koko opiskeluajan edellyttäen, että käyttösääntöjä noudatetaan. Valmistumisen jälkeen käyttö on mahdollista vielä seitsemän vuorokautta. Sähköpostin ja kotikansion sisältö säilytetään valmistumisen jälkeen vähintään kuukauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan.

Uudelta opiskelijalta edellytetään, että hänellä on käytössään oma henkilökohtainen kannettava tietokone koko opiskelun ajan. Tietokoneessa on hyvä olla vähintään seuraavat ominaisuudet: prosessori-i5 tasoinen pc-kone, mielellään vähintään 8 GB muistilla. Tekniikan yksikössä opiskeleville suositellaan lisäksi hankinnan yhteydessä huomion kiinnittämistä riittävän laadukkaaseen näytönohjaimeen. Käyttöjärjestelmäksi suositellaan Windows 11 -käyttöjärjestelmää.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijan käyttöön toimistosovelluspaketin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka) maksutta opiskelun ajaksi.

SeAMK käyttää mobiilisovellus Tuudoa, johon on koottu tärkeimmät päivittäiset opiskelijapalvelut. Tuudosta löydät lukujärjestyksesi, kampuskartan ja opistosuorituksesi. Tuudon avulla tiedät, mitä lounaalla tarjoillaan. Sovelluksen uutisosiossa julkaistaan SeAMKin opiskelijoille suunnatut sisäiset uutiset sekä SeAMKin yleiset uutiset.