Tietotekniikkapalvelut | Opinto-opas

Tietotekniikkapalvelut

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietohallinto vastaa käytössä olevien tietoverkkojen, järjestelmien ja sovellusten kehityksestä, ylläpidosta ja hallinnasta. Tietohallinto tarjoaa ammattikorkeakoululle myös helpdesk- ja lähitukipalvelut. Kaikissa tietoteknisissä ongelmissa opiskelijaa auttaa helpdesk –palvelu ”Jelppari”.

Jelpparin yhteystiedot:

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietokoneet on kytketty tietoverkkoon, joka on osa Suomen korkeakoulujen FUNET-verkkoa (Finnish University and research NETwork). Seinäjoen ammattikorkeakoulun käyttösäännösten lisäksi käyttäjän on otettava huomioon myös FUNET –verkon käytön etiikkaa Lisätietoja Funet-verkon käytön etiikasta.

Tietojärjestelmien käyttösäännöt hyväksyttyään opiskelija saa käyttäjätunnuksen ja sähköpostiosoitteen. Käyttäjätunnusta tarvitaan kirjauduttaessa ammattikorkeakoulun tietokoneille tai tietoverkkoon. Sama tunnus on käytettävissä kaikilla ammattikorkeakoulun koneilla ja lähes kaikissa palveluissa. Käyttäjätunnus ja siihen liittyvä salasana ovat henkilökohtaisia ja jokaisen on käytettävä kirjautumiseen vain omaa tunnustaan.

Uusi opiskelija voi ottaa käyttäjätunnuksen, salasanan ja sähköpostiosoitteen käyttöönsä verkkopalveluna jo ennen opiskelun alkamista. Palvelu toimii käyttäen vahvaa tunnistautumista. Voit tunnistautua joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ja se on käytössä kun opiskelija on vahvistanut ottavansa opiskelupaikan vastaan. Palvelu löytyy SeAMKin verkkosivuilta. Hyväksymällä tietojärjestelmien käyttösäännöt, pääsee tunnustenluovutuspalveluun.

Seinäjoen ammattikorkeakoululla on käytössä Peppi –oppilashallintojärjestelmä. Pepin opiskelijan työpöydällä opiskelija pystyy tarkastelemaan omia henkilötietojaan ja opintosuorituksiaan, ylläpitämään henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa (HOPS) sekä ilmoittautumaan niin lukukaudelle kuin opintojaksototeutuksillekin.

Hyvien työskentelyolojen mahdollistamiseksi käyttäjän on tunnettava vastuunsa järjestelmien käytöstä ja otettava huomioon myös muut käyttäjät. Käyttäjän on huolehdittava yhteiseen tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista, sekä noudatettava. Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietojärjestelmien käyttösääntöjen lisäksi myös muita tietojärjestelmistä annettuja sääntöjä ja ohjeita, hyviä tapoja sekä Suomen lakia. Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietokoneiden käyttösäännöt löydät  Jelpparin Ohjeet -sivulta.  Käyttösääntörikkomusten seurauksena tunnukset voidaan poistaa käytöstä määräajaksi.

Käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite ovat käytettävissä koko opiskeluajan edellyttäen, että käyttösääntöjä noudatetaan. Valmistumisen jälkeen käyttö on mahdollista vielä seitsemän vuorokautta. Sähköpostin ja kotikansion sisältö säilytetään valmistumisen jälkeen vähintään kuukauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan.

Uudelta opiskelijalta edellytetään, että hänellä on käytössään oma henkilökohtainen kannettava tietokone koko opiskelun ajan. Tietokoneessa on hyvä olla vähintään seuraavat ominaisuudet: prosessori-i5 tasoinen pc-kone, mielellään vähintään 8 GB muistilla. Tekniikan yksikössä opiskeleville suositellaan lisäksi hankinnan yhteydessä huomion kiinnittämistä riittävän laadukkaaseen näytönohjaimeen. Käyttöjärjestelmäksi suositellaan Windows 10 -käyttöjärjestelmää.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijan käyttöön toimistosovelluspaketin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka) maksutta opiskelun ajaksi. Lisäksi opiskelijalle tarjotaan maksuton mahdollisuus päivittää käyttöjärjestelmä viimeisimpään Windows –versioon.