Lukuvuosi ja opiskelijaksi ilmoittautuminen | Opinto-opas

Lukuvuosi ja opiskelijaksi ilmoittautuminen

Lukuvuosi

Ammattikorkeakoulun lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Syyslukukausi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä joulukuuta ja kevätlukukausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Opetusta annetaan ammattikorkeakoulun määrääminä ajanjaksoina. Opetus järjestetään siten, että opiskelijat voivat harjoittaa opintoja tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja tehokkaasti. Ammattikorkeakoulun rehtori vahvistaa lukuvuoden periodit, muut opetuksen yhteiset päivämäärät ja valmistuneiden juhlapäivät lukuvuosittain.

SeAMKissa noudatetaan pysyvää periodimallia seuraavasti:

  • Lukuvuoden ensimmäinen periodi alkaa viikolla 35 maanantaina
  • Lukuvuoden toinen periodi päättyy 31.12.
  • Neljäs periodi päättyy viikon 22 lopussa
  • Kesäperiodi ajoittuu viikoille 23 – 34

Vuosittaiset periodit ja tarkemmat yhteiset päivämäärät vahvistetaan edeltävän lukuvuoden syyslukukauden loppuun mennessä.

Summer School -opinnoista ja muusta kesäajan opetustarjonnasta ilmoitetaan SeAMKin verkkosivuilla aina edeltävän kevään aikana.

Lokakuuhun ja helmikuuhun pyritään opiskelijoille järjestämään itsenäisen opiskelun viikko, johon ei sijoiteta läsnäoloa vaativia opintoja. Myös joulun aikana lähiopetuksessa on noin kahden viikon tauko.

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoittanut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee joka lukuvuosi ilmoittautua ammattikorkeakouluun läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi ammattikorkeakoulun määräämänä aikana. Opiskelija voi muuttaa ilmoittautumistietoaan ilmoittautumisaikana Pepissä.

SeAMKin lukuvuosittaiset ilmoittautumisajat ovat seuraavat:

  • Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi (1.8.–31.7.) Lukuvuodelle ilmoittautumisaika on 1.3.-31.5. Ilmoittautuminen tehdään Pepin kautta lukuunottamatta lukuvuosimaksuvelvollisia opiskelijoita, jotka ilmoittautuvat e-lomakkeella.
  • Kevätlukukautta koskeva ilmoittautumisaika tai kevätlukukautta koskeva läsnäolo-tiedon muuttamisaika on 1.11.-31.12.
  • Harkinnanvaraisella lisäajalla opiskeleva ei voi ilmoittautua poissaolevaksi

Lisätietoja ilmoittautumisesta, opiskeluoikeudesta ja poissaolokäytänteistä SeAMKin intrassa tai tiedustelemalla osoitteesta opiskelijuoikeus@seamk.fi.