Kielten opetus

Kielten ja viestinnän opinnot SeAMKissa

Ammattikorkeakoulun kieliopintojen tavoitteena on, että

 • ammattikorkeakoulusta valmistuvat hallitsevat hyvin äidinkielen sekä ainakin englannin ja ruotsin kielen
 • kielitaito vastaa työelämän tarpeita
 • opiskelijat ymmärtävät eri kulttuurien merkityksen ja ovat valmiita toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä
 • opiskelijat ovat motivoituneita jatkuvaan viestintätaitojensa kehittämiseen.

Kielten opintojaksot

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille hyvät viestintävalmiudet, jotka tukevat opiskelua sekä auttavat selviytymään asiantuntijatehtävissä ja kansainvälistyvän työelämän haasteissa.

SeAMK tarjoaa kielten opintojaksoja englannin, ruotsin, saksan, ranskan, espanjan ja venäjän kielissä sekä suomen kielen ja kulttuurin ja suomi vieraana kielenä- (S2) opintojaksoja.

Kaikki SeAMKin opiskelijat voivat osallistua yksiköiden tarjoamiin vapaasti valittaviin kieliopintoihin http://ops.seamk.fi/vvo. Ulkomailla suoritettavien opintojen aikana opiskelijat voivat myös hyödyntää isäntäoppilaitoksen kieliopintotarjontaa.

Tarjolla on myös kielten virtuaaliopintojaksoja. Mikäli opintojakso on virtuaalinen, se on ilmoitettu erikseen opintojakson kuvauksessa.
SeAMKin opiskelijat voivat myös suorittaa omalla kustannuksellaan kansalaisopiston kielikursseja niissä kielissä, joita SeAMK ei tarjoa.

SeAMK Kielipalvelut

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kielipalvelujen tehtävänä on:

 • luoda edellytyksiä korkeatasoiselle kielten opetukselle ja monipuoliselle kielitarjonnalle
 • auttaa ammattikorkeakoulun henkilöstöä käännös- ja kielentarkastuskysymyksissä
 • edistää ammattikorkeakoulun ja työelämän välisiä yhteyksiä kansainvälisessä toimintaympäristössä

Palvelemme opiskelijoita ja henkilöstöä tarjoamalla mm.:

 • tietoa ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta
 • apua kieliopintojen järjestämiseen tarpeen vaatiessa
 • ulkomaisille opiskelijoille suomen kielen ja kulttuurin opetusta
 • ruotsin ja englannin valmentavia opintojaksoja tukemaan pakollisia kieliopintoja

Osoite:
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Frami F, Kampusranta 11
60320 Seinäjoki

Heli Simon
Kielten ja viestinnän tiimiesimies, saksan kielen lehtori
heli.simon(at)seamk.fi
p. 040 830 4129

Päivö Laine
Kielten yliopettaja
paivo.laine(at)seamk.fi
p. 040 830 4175