Kielten opetus | Opinto-opas

Kielten opetus

Kielten ja viestinnän opinnot SeAMKissa

Ammattikorkeakoulun kieliopintojen tavoitteena on, että

 • ammattikorkeakoulusta valmistuvat hallitsevat hyvin äidinkielen sekä ainakin englannin ja ruotsin kielen
 • kielitaito vastaa työelämän tarpeita
 • opiskelijat ymmärtävät eri kulttuurien merkityksen ja ovat valmiita toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä
 • opiskelijat ovat motivoituneita jatkuvaan viestintätaitojensa kehittämiseen.

Kielten opintojaksot

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille hyvät viestintävalmiudet, jotka tukevat opiskelua sekä auttavat selviytymään asiantuntijatehtävissä ja kansainvälistyvän työelämän haasteissa.

SeAMK tarjoaa kielten opintojaksoja englannin, ruotsin, saksan, ranskan, espanjan ja venäjän kielissä sekä ulkomaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille suunnattuja suomen ja ruotsin kielen ja kulttuurin opintojaksoja.

Kaikki SeAMKin opiskelijat voivat osallistua yksiköiden tarjoamiin vapaasti valittaviin kieliopintoihin. Lisätietoja vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta löydät opinto-oppaan Vapaasti valittavat opinnot  -sivulta.  Ulkomailla suoritettavien opintojen aikana opiskelijat voivat myös hyödyntää isäntäoppilaitoksen kieliopintotarjontaa.

Tarjolla on myös kielten virtuaaliopintojaksoja. Mikäli opintojakso on virtuaalinen, se on ilmoitettu erikseen opintojakson kuvauksessa. Opiskelijat voivat valita virtuaalikieliopintoja myös CampusOnline-tarjonnasta. Lisätietoja löydät Campusonlinen verkkosivuilta.

KiVANET-verkosto tarjoaa korkeakouluopiskelijoille virtuaaliopintojaksoja ns. harvoin opiskelluissa kielissä. Voit opiskella kieliä kuten kiinaa, japania, koreaa, italiaa, portugalia, viroa ja viittomakieltä. UniTandemissa voit opiskella kieltä parin kanssa. Myös SeAMKissa tarjottavia alkeiskieliä voi opiskella KiVANET-verkko-opintoina tai valita kyseisten kielten B1-B2-tason jatkokursseja. Lisätietoja KiVANET-tarjonnasta löydät Kivanet verkko-sivulta.

SeAMKin opiskelijat voivat suorittaa omalla kustannuksellaan kansalaisopiston kielikursseja niissä kielissä, joita SeAMK ei tarjoa. Ennen ilmoittautumista kansalaisopiston kielikurssille opintojakson hyväksiluvuista tulee etukäteen sopia koulutuspäällikön kanssa.

SeAMK Kielipalvelut

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kielipalvelujen tehtävänä on:

 • luoda edellytyksiä korkeatasoiselle kielten opetukselle ja monipuoliselle kielitarjonnalle
 • auttaa ammattikorkeakoulun henkilöstöä käännös- ja kielentarkastuskysymyksissä
 • auttaa henkilöstön kieli- ja viestintäkoulutuksessa
 • edistää ammattikorkeakoulun ja työelämän välisiä yhteyksiä kansainvälisessä toimintaympäristössä

Palvelemme opiskelijoita ja henkilöstöä tarjoamalla mm.:

 • tietoa ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta
 • apua kieliopintojen järjestämiseen tarpeen vaatiessa
 • ulkomaisille vaihto-opiskelijoille suomen ja ruotsin kielen ja kulttuurin opetusta
 • ruotsin ja englannin valmentavia opintojaksoja tukemaan pakollisia kieliopintoja

Osoite:
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Frami F, Kampusranta 11
60320 Seinäjoki

Heli Simon
Kielten ja viestinnän tiimiesihenkilö, Saksan kielen lehtori
heli.simon(at)seamk.fi
p. 040 830 4129