Vakuutus | Opinto-opas

Vakuutus

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat vakuutettuja Vahinkovakuutusyhtiö If Oy:ssä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa opiskelijoille sattuvat tapaturmat tai niistä aiheutuneen ammattitaudin käytännön opetuksessa tai työharjoittelussa. Näistä käynneistä aiheutuneet kustannukset laskutetaan suoraan vakuutusyhtiöltä.

Edellytyksenä tapaturman tai ammattitaudin korvaamiselle on, että tapaturma on sattunut opetussuunnitelman tai tutkintoperusteiden mukaisissa opiskelulle ominaisissa olosuhteissa, opiskelijan osallistuessa työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, työharjoitteluun tai muussa opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa. Tapaturma korvataan myös silloin, kun se on sattunut siirryttäessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta opetuksen järjestäjän osoittamaan työharjoittelupaikkaan tai takaisin.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa tietyin ehdoin myös ulkomailla. Ulkomaille opiskelemaan tai työharjoitteluun lähtevän opiskelijan tulee aina erikseen selvittää vakuutukset ja muu sosiaaliturva sekä kohdemaan kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Kansainväliseen opiskeluun liittyvissä vakuutusturva-asioissa tulee kääntyä kansainvälisiä asioita hoitavien koordinaattoreiden puoleen.

Ammattikorkeakoululla on myös vapaaehtoinen opiskelijoiden ryhmätapaturmavakuutus, jonka vakuutusturva on voimassa oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen aikana ja tauoilla sekä otettaessa osaa opetussuunnitelman puitteissa järjestettäviin yhteisiin urheilusuorituksiin, retkeilyihin, käynteihin näyttelyissä, museoissa, tehtaissa jne. Vakuutus on voimassa myös opetussuunnitelman puitteissa järjestettyjen tilaisuuksien matkojen aikana, jotka tapahtuvat suorinta tietä tapahtumapaikan ja oppilaitoksen välillä. Vakuutus on tietyin ehdoin voimassa kaikkialla maailmassa. Edellytyksenä on, että tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapaturma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Ryhmätapaturmavakuutus ei korvaa sairautta, eikä kata opiskelijan vapaa-ajalla oppilaitoksen tiloissa sattunutta vahinkoa. Ryhmätapaturmavakuutuksen piirin kuuluvien vahinkojen osalta hoitomaksut tulevat ensin opiskelijan kustannettaviksi ja kulut haetaan myöhemmin kuittia vastaan vakuutusyhtiöltä vahinkoilmoituksen teon yhteydessä tai kuitit toimitetaan myöhemmin vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö korvaa opiskelijan maksamat hoitomaksut suoraan opiskelijan ilmoittamalle tilille.

Opiskelija on koti- ja ulkomaan palkattoman työharjoittelujakson aikana vakuutettu myös mahdollisten työharjoittelupaikan työnantajalle aiheuttamiensa aineellisten ja henkilövahinkojen vahinkojen varalta.

Opiskelijan henkilökohtaista irtaimistoa (esim. silmälasit, matkapuhelin, kannettava tietokone) koskevan  vahingon varalta suosittelemme opiskelijalle oman henkilökohtaisen vakuutusturvan hankkimista (kotivakuutus).

Tapaturman sattuessa

  1. Hakeudu lähimpään hoitopaikkaan ja ilmoita siellä olevasi vakuutettu SeAMKin toimesta IF Oy:ssä
  2. Tee mahdollisimman nopeasti ilmoitus tapaturmasta Pro 24 -järjestelmään (löytyy Opiskelijat Intra -> Oikopolut -> Vakuutukset)
  3. SeAMKin vakuutusasioita hoitava henkilö ottaa sinuun myöhemmin yhteyttä vahinkoilmoitusta varten

 

Pro 24-järjestelmän ilmoituslomakkeen tiedot välitetään Seinäjoen ammattikorkeakoulun turvallisuus- ja työsuojeluasioiden vastuuhenkilöille sekä tapaturmien osalta vakuutusasioita hoitaville. He ottavat sinuun tarvittaessa yhteyttä. Ilmoitukseen mahdollisesti sisältyviä henkilö-ja terveydentilatietoja käsitellään aina luottamuksellisesti.

Työnantajan/koulutuksen järjestäjän (SeAMKin) on ilmoitettava sattuneesta työtapaturmasta tai ammattitautiepäilystä 10 arkipäivän kuluessa siitä, kun asia on tullut organisaaton tietoon. Huomaathan, että vahinkoilmoituksen tekemisen aikaraja on tiukka ja 10 arkipäivän ylitys voi merkitä pahimmassa tapauksessa korvauksen eväämistä vakuutusyhtiön taholta.

 

Voit ottaa myös yhteyttä joko puhelimitse tai jätä viesti vakuutus@seamk.fi sähköpostiin sopiaksesi ajan vahinkoilmoituksen tekoa varten

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n vakuutusten asiantuntijana toimii:

Riitta-Liisa Toppari, puh. 040 830 2158
vakuutus@seamk.fi
Käyntiosoite:
Frami A, 4. krs, Talouspalvelut, Blokki 410.1

Varalla:

Heini Lahtinen, puh. 040 830 0448
vakuutus@seamk.fi