Avoin AMK | Opinto-opas

Avoin AMK

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen opinnot ovat kaikille tarjolla olevia, tutkintoon johtavien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien mukaisia opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Opetus tapahtuu useimmiten tutkinto-opiskelijoiden opetusryhmien vapailla avoin AMK -opiskelijapaikoilla. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi tutkintoon johtavissa opinnoissa samoilla perusteilla kuin muutkin opintosuoritukset. Laajempia kokonaisuuksia (ns. polkuopintoja) tekeville laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla voi tietyin edellytyksin hakeutua tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Lisätietoja SeAMKin avoin AMK koulutustarjonnasta ja toiminnan käytänteistä löytyy SeAMKin Avoin AMK-sivulta.