Esteetön ja saavutettava korkeakouluopiskelu | Opinto-opas

Esteetön ja saavutettava korkeakouluopiskelu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu pyrkii mahdollisuuksin mukaan huomioimaan opiskelijan erityistarpeet opiskelussa. Erityisen tuen tarpeesta tulee olla lääkäritodistus tai erityisopettajan/psykologin lausunto. Jos sinulla on opiskeluun liittyen erityisen tuen tarve, ole yhteydessä oman tutkinto-ohjelmasi opinto-ohjaajaan. Eri tutkinto-ohjelmien opinto-ohjaajat löydät opinto-oppaan Ohjaus- ja neuvontapalvelut-sivulta. Linkki avaa sinulle eri tutkinto-ohjelmien opinto-ohjaajien yhteystiedot.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on myös kaksi ammatillista erityisopettajaa. Voit olla ammatilliseen erityisopettajaan yhteydessä, jos et tiedä keneen ottaa yhteyttä erityistarpeestasi.

Ammatilliset erityisopettajat ovat:

Pia-Mari Riihilahti, pia-mari.riihilahti(a)seamk.fi

Päivi Uitti, paivi.uitti(a)seamk.fi.

Jos lähetät sähköpostia ammatilliselle erityisopettajalle, muuta (a)-merkki @-merkiksi.