Saavutettava ja esteetön korkeakouluopiskelu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu pyrkii mahdollisuuksin mukaan huomioimaan opiskelijan erityistarpeet opiskelussa. Erityisen tuen tarpeesta tulee olla lääkäritodistus tai erityisopettajan/psykologin lausunto. Jos sinulla on opiskeluun liittyen erityisen tuen tarve, ole yhteydessä oman tutkinto-ohjelmasi opinto-ohjaajaan. Jos et ole varma opinto-ohjaajasi nimestä, opinto-ohjaajien nimet löytyvät intrasta: Avaa intrasta valikko Opiskelu SeAMKissa, valitse kohta Opiskelu. Opiskelu-kohdan alta valitse Opintojen ohjaus ja opot. Näet täältä tutkinto-ohjelmien opinto-ohjaajat.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa on myös kaksi ammatillista erityisopettajaa. Voit olla ammatilliseen erityisopettajaan yhteydessä, jos et tiedä keneen ottaa yhteyttä erityistarpeestasi.

Ammatilliset erityisopettajat ovat:

Pia-Mari Riihilahti, pia-mari.riihilahti(a)seamk.fi

Päivi Uitti, paivi.uitti(a)seamk.fi.

Jos lähetät sähköpostia ammatilliselle erityisopettajalle, muuta (a)-merkki @-merkiksi.

 

Lisätietoa saavutettavuudesta ja esteettömyydestä löytyy SeAMKin Saavutettavuus -sivulta.