Hyvinvointipalvelut | Opinto-opas

Hyvinvointipalvelut

Opiskeluterveydenhuolto

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tarjoaa terveydenhuoltolain mukaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut SeAMKin tutkinto-opiskelijoille 1.1.2021 alkaen.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat seuraavat kokonaisuudet

 • oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta
 • opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen
 • terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaisesti
 • terveyden- ja sairaanhoitopalvelujenjärjestäminen
 • mielenterveys- ja päihdetyö
 • seksuaaliterveyden edistäminen
 • suun terveydenhuolto
 • opiskelijan erityisen tuentai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen

Ajantasaiset tiedot YTHS:n palveluista ja niihin hakeutumisesta löydät YTHS:n sivuilta:

Seinäjoen ammattikorkeakoulu pyrkii huolehtimaan opiskelijoidensa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille apua ja tukea akuuteissa tilanteissa, mutta myös saada heidät kiinnostumaan oman hyvinvointinsa ylläpitämisestä opintojen aikana ja myöhemmin työelämässä. Hyvinvointipalveluita on kehitetty yhteistyössä asiantuntijaverkoston kanssa.

Opintopsykologi

Opintopsykologi toimii yksilö-ja organisaatiotasolla ennaltaehkäisevässä työssä. Hänen tehtävänään on auttaa opiskelijoita ja henkilökuntaa sujuvan opintopolun mahdollistamiseksi.

Psyykkistä hoitoa tarvitseva opiskelija ohjataan opiskeluterveydenhuollon, terveydenhuollon tai kolmannen sektorin palvelujen piiriin, sillä opintopsykologin työ ei ole hoidollista työtä. Opettajat ja muu opiskelijoita kohtaava henkilöstö voi varata opintopsykologilta ajan konsultaatioon opiskelijakysymyksissä.

Opintopsykologin työn tavoitteena on:

 • opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin ja voimavarojen tukeminen
 • opiskelukyvyn edistäminen

Opintopsykologi tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti opinto-ohjaajien ja ammatillisten erityisopettajien kanssa.

Työmuotoina ovat:

 • yksilö- ja ryhmäohjaus
 • koulutus
 • konsultaatio

Opiskelijan yksilökäynti opintopsykologilla on luottamuksellinen, vapaaehtoinen ja maksuton.

Tapaaminen kestää 45 minuuttia ja opiskelijalla on mahdollisuus käydä opintopsykologilla 1–3 käyntikertaa. Opiskelijat varaavat ajan sähköisellä ajanvarauksella.

Opiskelijatapaamisten tavoitteena on

 • yhdessä opiskelijan kanssa jäsentää ja arvioida tilannetta ja etsiä keinoja selvitä eteenpäin
 • löytää auttavia ajattelu- ja toimintatapoja
 • edistää opiskelukykyä ja hyvinvointia
 • tukea voimavaroja
 • parantaa opiskeluedellytyksiä
 • ennaltaehkäistä opiskelusta ja työelämästä syrjäytymistä
 • edesauttaa valmistumista ja työelämään siirtymistä

Yhteystiedot: anne-mari.maunumaa@seamk.fi, puh. 040 830 0370.

Asiakastilanteissa puhelin on äänettömällä. Opiskelijat varaavat ajan sähköisen ajanvarauksen kautta, eivät sähköpostitse tai puhelimitse.

Korkeakoulukuraattori

Korkeakoulukuraattori antaa tukea sekä ohjausta ja neuvontaa erilaisissa elämään, arkeen, ihmissuhteisiin, kriiseihin tai opintoihin liittyvissä tilanteissa. Korkeakoulukuraattori edustaa sosiaalityön näkökulmaa korkeakoulussa. Kuraattorille voit tulla matalalla kynnyksellä keskustelemaan mistä tahansa mielen päällä olevista asioista.

Korkeakoulukuraattorin työn tavoitteena on tukea opiskelijoita kokonaisvaltaisesti, ohjata tarvittaessa soveltuvien palveluiden piiriin sekä tukea osallisuutta ja yhteisöllisyyttä korkeakoulussa. Kuraattori on vaitiolovelvollinen opiskelijan asioista, mutta opiskelijan niin halutessa kuraattori voi viedä opiskelijan asiaa eteenpäin, koota sopivaa verkostoa tai osallistua erilaisiin neuvotteluihin opiskelijan asiassa.

Opiskelijat varaavat ajan sähköisen ajanvarauksen kautta tai sähköpostitse. Korkeakoulukuraattori on mahdollista tavata myös etänä Teams-yhteydellä. ​​​​​​​Korkeakoulukuraattori Karoliina Karesolan  tavoittaa virka-aikana Frami F -talosta, 2. kerroksesta / F241. Yhteystiedot:  karoliina.karesola@seamk.fi, puh. 040  830 2043. Korkeakoulukuraattori on tavattavissa 30.6.2023 asti.

​​​​​​​SeAMKin henkilökunta voi konsultoida korkeakoulukuraattoreita opiskelijan hyvinvointiin tai ryhmän tilanteeseen liittyen ottamalla yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse. Ilman opiskelijan suostumusta konsultointi tapahtuu nimettömänä.

Korkeakoulupastori

Seinäjoen ammattikorkeakoulun korkeakoulupastorina toimii Aila Jaakkola (aila.jaakkola(at)seamk.fi tai puh. 044 580 6651). Korkeakoulupastorin tehtävä on tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia opiskelun ja arjen erilaisissa haasteissa. Korkeakoulupastorin työn tavoitteena on tarjota turvallinen tila riippumatta henkilön vakaumuksesta, taustasta, sukupuoli-identiteetistä tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Korkeakoulupastoriin voi ottaa yhteyttä ja varata aikaa keskusteluun liittyypä aihe väsymiseen, stressiin, elämän kriiseihin tai suruun, unelmiin, pelkoihin tai elämänkatsomuksellisiin pohdintoihin. Tapaamisajan saa helposti varattua sähköisen varaussivuston kautta.  Korkeakoulupastorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Opintojen ohjaus ja neuvonta

Voit lukea lisää SeAMKin ohjaus- ja neuvontapalveluista tästä.

Lisätietoja

Lisätietoja opiskelijoiden hyvinvointipalveluista löydät SeAMKin verkkosivuilta.