Hakeminen ja opiskelijavalinta

Ajantasaista tietoa haussa mukana olevista koulutuksista, hakumenettelyistä ja opiskelijavalinnan perusteista löytyy SeAMKin verkkosivulta osoitteesta www.seamk.fi/haku sekä Opintopolusta osoitteesta www.opintopolku.fi.