Opetussuunnitelmat 2017-2018 | Opinto-opas

Opetussuunnitelmat 2017-2018

AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Tutkinto-ohjelman nimi
Agrologi (AMK)
Bachelor of Business Administration, DP in International Business
Degree Programme in Nursing
Fysioterapeutti (AMK)
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Insinööri (AMK), Konetekniikka
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
Kulttuurituottaja (AMK)
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Sairaanhoitaja (AMK)
Sosionomi (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Tradenomi (AMK), Liiketalous

AMK-tutkinnot, monimuotototeutus

Tutkinto-ohjelman nimi
Agrologi (AMK)
Geronomi (AMK)
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Insinööri (AMK), Konetekniikka
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Sairaanhoitaja (AMK)
Sosionomi (AMK)
Tradenomi (AMK), Liiketalous
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys

Ylemmät AMK-tutkinnot

Tutkinto-ohjelman nimi
Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittämisen koulutus
Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
Master of Business Administration, DP in International Business Management
Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Kehittäminen ja johtaminen
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaaliala
Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen