Yksiköt | Opinto-opas

Yksiköt

SeAMK Ruoka

Johtaja Terhi Junkkari

SeAMK Ruoka-yksikkö tarjoaa koulutusta ja asiantuntemusta pellolta pöytään. Yksikössä on mahdollisuus opiskella seuraavat alemmat ammattikorkeakoulututkinnot: agrologi AMK, bio- ja elintarviketekniikan insinööri AMK sekä restonomi AMK. Yksikössä voi suorittaa myös ylemmän korkeakoulututkinnon Ruokaketjun kehittäminen -ohjelmassa, josta valmistuvan tutkintonimike on agrologi (ylempi AMK), insinööri (ylempi AMK) tai restonomi (ylempi AMK).
Yksikön opetuksessa ja TKI-toiminnassa painoalana on kestävät ruokaratkaisut. Agrologiopinnoissa painottuvat maatalouden yritystalous sekä digitalisaation hyödyntäminen maatalouden tuotantoprosesseissa. Bio- ja elintarviketekniikassa keskitytään ruoka- ja juomateollisuuden prosesseihin, vastuullisten tuotantomenetelmien kehittämiseen ja hallintaan sekä tuotekehitykseen. Restonomikoulutuksessa painottuu ravitsemusosaaminen sekä elintarviketurvallisuuden ja ruokapalvelujen laadun johtaminen.

Kaikki koulutukset toteutetaan Seinäjoen keskustassa, Framin kampuksella. Opiskelijat voivat hyödyntää SeAMKin laajaa monialaista tarjontaa sekä kansainvälistä korkeakouluverkostoa ulkomailla vaihdossa opiskellen.

Yhteystiedot

Kampusranta 11,
60320 Seinäjoki

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Johtaja KTT Anmari Viljamaa

Liiketoiminnan ja kulttuurin yksikkö tarjoaa liiketalouden ja kulttuurialan koulutusta.  Tradenomin tutkintoon johtavaa koulutusta annetaan Liiketalouden tutkinto-ohjelmassa, englanninkielisessä Degree Programme in International Business –tutkinto-ohjelmassa,Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelmassa sekä Kirjasto- ja tietopalvelujen tutkinto-ohjelmassa. Tradenomiohjelmat ovat  laajuudeltaan 210 op. Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta annetaan Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelmassa, joka on laajuudeltaan 240 op.

Liiketalouden alan ohjelmissa on myös mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto, jolloin opiskelija saa SeAMKin tradenomitutkinnon lisäksi toisen Bachelor-tason tutkinnon. Kaksoistutkintosopimuksia on solmittu yhteistyökorkeakoulujen kanssa Saksassa, Venäjällä, Tšekin tasavallassa, Unkarissa, Liettuassa, Kiinassa, Alankomaissa, Espanjassa ja Bulgariassa.

Liiketalouden alan tutkintoon johtavaa monimuotokoulutusta, joka mahdollistaa opiskelun  työn ohella, tarjotaan Seinäjoen lisäksi maakuntakorkeakoulutoiminnan puitteissa Kauhajoella, jossa opiskelee vuonna 2017 aloittanut ryhmä.

Lisäksi yksikkö toteuttaa kolmea ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta Seinäjoella: Liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma sekä Kulttuurituottaja (yAMK) tutkinto-ohjelma ovat suomenkielisiä. Degree Programme in International Business Management tarjotaan kokonaan englanninkielellä.

Yksikössä painottuu vahva työelämäsuuntautuminen esimerkiksi toimeksiantoina tehtävien opinnäyte- ja projektitöiden kautta, kansainvälisyys opinnoissa sekä yrittäjyys ja yrittäjähenkisyys.

Yhteystiedot

Frami F
PL 412 (katuosoite: Kampusranta 11)
60101 Seinäjoki

 

 

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Johtaja Päivi Rinne

SeAMK Sosiaali- ja terveysala tarjoaa koulutusta Kampustalolla Seinäjoella. Koulutusta järjestetään seuraavissa ammattikorkeakoulututkintoihin johtavissa tutkinto-ohjelmissa: fysioterapeutti AMK (210 op), geronomi AMK (210 op), sairaanhoitaja AMK (210 op), sosionomi AMK (210 op) ja terveydenhoitaja AMK (240 op). Lisäksi sairaanhoitajakoulutusta toteutetaan englanninkielisessä tutkinto-ohjelmassa: Bachelor of Health Care, Degree Programme in Nursing (210 op). Osana maakuntakorkeakouluyhteistyötä toteutetaan tällä hetkellä sairaanhoitaja AMK -koulutusta (210 op) Alajärvellä.

Lisäksi yksikkö toteuttaa kolmea ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta: Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaaliala, Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Kehittäminen ja johtaminen sekä Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Kliininen asiantuntijuus.

SeAMK Sosiaali- ja terveysala tarjoaa laadukasta, tutkimustietoon perustuvaa ammattikorkeakoulutusta, lisä- ja täydennyskoulutusta sekä kolmessa tutkinto-ohjelmassa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Opiskelijat voivat hyödyntää myös SeAMKin monialaista opetustarjontaa ja laajaa kansainvälistä korkeakouluverkostoa ulkomailla opiskellen. Opetus sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta yhdistyvät moderneissa ja monialaisissa oppimisympäristöissä.

Kampustalo

Kalevankatu 35
Seinäjoki PL 158/Kalevankatu 35
60101 Seinäjoki

 

SeAMK Tekniikka

Johtaja: Heikki Rasku

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Tekniikan yksikön toiminta on keskittynyt SeAMKin pääkampukselle Framin alueelle. Yksikkö tarjoaa insinööri (AMK) tutkintoon johtavaa koulutusta seuraavissa tutkinto-ohjelmissa (240 op): Automaatiotekniikka, Konetekniikka (sisältää myös Auto- ja työkonetekniikan suuntautumisvaihtoehdon), Rakennustekniikka. Näiden lisäksi Tekniikan yksikkö tarjoaa rakennusmestari (AMK) koulutusta Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelmassa (210 op) ja insinööri (yAMK) eli ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kolmessa tutkinto-ohjelmassa (60 op): Automaatiotekniikka, Rakentaminen ja Teknologiaosaamisen johtaminen. Automaatiotekniikan AMK tutkinto-ohjelmassa on mahdollisuus suorittaa myös ns. kaksoistutkinto, missä nelivuotisesta koulutuksesta yksi vuosi suoritetaan Saksassa Hochschule Aschaffenburgissa. Tällöin valmistuva saa sekä Suomen että Saksan insinööritutkintotodistuksen.

Tekniikan yksikön vahvuuksia ovat uudet toimitilat huippunykyaikaisine laboratorioineen, opetusmenetelmien aktiivinen kehittäminen sekä tiiviit yhteydet maakunnan elinkeinoelämän kanssa. Yksikön kansainvälistyminen etenee myös voimallisesti ja yhä useampi opiskelija suorittaa osan opinnoistaan yksikön ulkomaisissa yhteistyökorkeakouluissa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun Tekniikan yksikön kehittämä ja useita kansallisia tunnustuspalkintojakin saanut opetusmenetelmä SeAMK Projektipaja® on saavuttanut suuren suosion niin opiskelijoiden kuin yritystenkin keskuudessa. Projektipaja tarjoaa erinomaisen tekemällä oppimisen tavan, missä  yrityksiltä saatuja aitoja toimeksiantoja ratkotaan projektimaisesti opiskelijaryhmissä. SeAMK Tekniikka on edelläkävijä myös teollisen internetin soveltamisessa niin tutkimus- ja kehitystoiminnassaan kuin opetuksessaankin laaja-alaisesti. Tähän liittyen SeAMK Digital Factory uusine laboratorioineen on saanut useita kansallisia tunnustuspalkintoja.

Framin toimipiste

Kampusranta 9 A
60320 Seinäjoki