Terveys- ja hyvinvointipalvelut

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto koskee kaikkia tutkinto-opiskelijoita kotikunnasta riippumatta (L1326/2010, 17 §). Mikäli opiskelija on oikeutettu työterveyshuoltoon, hän voi käyttää niitä palveluja, niin halutessaan, myös ensisijaisesti.

Kaikilla Seinäjoen ammattikorkeakoulun opetuspaikkakunnilla opiskeluterveydenhuolto on järjestetty yhteistyössä paikkakunnan kunnallisten terveyspalvelujen kanssa. (Esim. Seinäjoella opiskelevat käyvät Seinäjoen opiskeluterveydenhuollossa.Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tulee tarjoamaan opiskeluterveydenhuollon 1.1.2021 alkaen tutkinto-opiskelijoille.

Opiskeluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa. Tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä vahvistaa positiivisia voimavaroja. Terveydenhuoltoon sisältyvät terveydenhoito, sairaanhoito, opiskeluympäristön terveydellisten olojen valvonta sekä hammashuolto. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan harjoittelun aikainen terveydenhuolto. Työstä vastaavat terveydenhoitajat yhdessä lääkärin ja psykologin kanssa.

Kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille lähetetään sähköinen terveyskysely. Tarvittaessa opiskelija ohjataan jatkotutkimusten ja – hoidon sekä kuntoutuksen piiriin.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu pyrkii huolehtimaan opiskelijoidensa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille apua ja tukea akuuteissa tilanteissa, mutta myös saada heidät kiinnostumaan oman hyvinvointinsa ylläpitämisestä opintojen aikana ja myöhemmin työelämässä. Hyvinvointipalveluita on kehitetty yhteistyössä asiantuntijaverkoston kanssa.

Korkeakoulupastori

Seinäjoen ammattikorkeakoulun korkeakoulupastorina toimii Aila Orsila (aila.orsila(at)seamk.fi tai puh. 044 5806651).

Lisätietoja

Lisätietoja opiskelijoiden hyvinvointipalveluista löydät SeAMKin verkkosivuilta.