Opiskelijoiden taloudellinen tuki

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat

  • oppilaitokseen hyväksyminen ja läsnä olevaksi ilmoittautuminen
  • päätoiminen opiskelu tutkintoon johtavissa korkeakouluopinnoissa
  • opinnoissa edistyminen keskimäärin vähintään 5 op/tukikuukausi ja vähimmäissuoritusvaatimus 20 op/lukuvuosi
  • taloudellisen tuen tarve, opiskelijan huomioitava omat tulot kalenterivuodessa: Kelan vuosituloseuranta verotietojen perusteella

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus sekä ulkomaanvaihto-opintojen aikainen asumislisä.

1.8.2017 alkaen opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin, joka haetaan Kelalta erillisellä hakemuksella.

Yhden lukuvuoden aikana opintotukea maksetaan yleensä 9 kuukaudelta eli syys-toukokuulta. Opintotukipäätös tehdään normiopiskeluajalle eli 3,5 v tai 4 vuodelle. Kesäajan opintoihin tuki haetaan erikseen Kelalta. Opintoja on suoritettava 5 op/tukikuukausi myös kesäajalla.

Opintojen edistyminen

Opintojen edistymistä seurataan Kelan toimesta vuosittain.

Kela tekee opintojen edistymisen seurannan joka vuosi lokakuussa. Seuranta koskee koko edeltävää lukuvuotta (1.8.–31.7.). Kela ei seuraa yksittäisten kuukausien opintoja. Elokuussa suoritetut opinnot otetaan huomioon vasta seuraavan lukuvuoden opintosuorituksina. Hyväksi luettuja aiempia opintoja ei oteta huomioon seurannassa.

Opintotukineuvonta

SeAMKin Opiskelijapalvelut antaa yleisneuvontaa opintotuessa.

Henkilökohtaisen neuvonnan saa Kelalta:
Kelan palvelunumero opiskelijoille: 020 692 209
Asumisen tuet: 020 692 201

Kelan Seinäjoen toimisto: Kalevankatu 17 A,

Opintotuki haetaan sähköisellä hakemuksella Kelan asiointipalvelun kautta, johon kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla osoitteessa: www.kela.fi –> Asioi verkossa

Kun haet opintotukea, vastaat siitä, että hakemuksessa antamasi tiedot ja toimittamasi lisäselvitykset ovat oikeita. Jos antamasi tiedot osoittautuvat vääriksi tai jos jätät ilmoittamatta asiaan vaikuttavan tiedon, Kela perii sinulta väärin perustein maksetun opintotuen takaisin.

Sinun vastuullasi on ilmoittaa Kelalle kaikista olosuhteiden muutoksista, jotka vaikuttavat joko oikeuteesi saada opintotukea tai opintotukesi määrään. Ilmoita muutoksista mielellään jo etukäteen, niin saat tuen oikean suuruisena ja vältyt tuen takaisinperinnältä.

Lisätietoja opintotuesta:
http://www.kela.fi/opintotuki

Muut tuet: www.kela.fi –> Työllistymistä edistävät palvelut

Aikuiskoulutustuki: www.koulutusrahasto.fi