Opiskelijaksi ilmoittautuminen | Opinto-opas

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoittanut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee joka lukuvuosi ilmoittautua ammattikorkeakouluun läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi ammattikorkeakoulun määräämänä aikana. Opiskelija voi muuttaa ilmoittautumistietoaan ilmoittautumisaikana Pepissä.

SeAMKin lukuvuosittaiset ilmoittautumisajat ovat seuraavat:

  • Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi (1.8.–31.7.) Lukuvuodelle ilmoittautumisaika on 1.3.-31.5. Ilmoittautuminen tehdään Pepin kautta lukuunottamatta lukuvuosimaksuvelvollisia opiskelijoita, jotka ilmoittautuvat e-lomakkeella.
  • Kevätlukukautta koskeva ilmoittautumisaika tai kevätlukukautta koskeva läsnäolo-tiedon muuttamisaika on 1.11.-31.12.
  • Harkinnanvaraisella lisäajalla opiskeleva ei voi ilmoittautua poissaolevaksi

Lisätietoja ilmoittautumisesta, opiskeluoikeudesta ja poissaolokäytänteistä SeAMKin intrassa tai tiedustelemalla osoitteesta opiskelijuoikeus@seamk.fi.