Lukuvuosi

SeAMKin lukuvuosi jakautuu periodeihin ja perustuu perustuu opiskelijan osalta 40 työviikkoon, jotka ajoittuvat pääsääntöisesti syys- ja kevätlukukausille. Tällöin viikoittainen keskimääräinen työmäärä on 40 tuntia. Se pitää sisällään kaiken opiskelijan oppimisen edellyttämän työn, lähi- ja kontaktiopetuksen, opintojaksojen suorittamiseen valmistautumisen harjoittelut, projektityöt ja itseopiskeluviikot. Tämän lisäksi opiskelijalle tarjotaan mahdollisuutta opiskella kesälukukauden aikana (kesto 12 vkoa).

SeAMKissa noudatetaan pysyvää periodimallia seuraavasti:

  • Lukuvuoden ensimmäinen periodi alkaa viikolla 35 maanantaina
  • Lukuvuoden toinen periodi päättyy 31.12.
  • Neljäs periodi päättyy viikon 22 lopussa
  • Kesäperiodi ajoittuu viikoille 23 – 34

Vuosittaiset periodit ja tarkemmat yhteiset päivämäärät vahvistetaan edeltävän lukuvuoden syyslukukauden loppuun mennessä.

Summer School -opinnoista ja muusta kesäajan opetustarjonnasta ilmoitetaan SeAMKin verkkosivuilla aina edeltävän kevään aikana.

Lokakuuhun ja helmikuuhun pyritään opiskelijoille järjestämään itsenäisen opiskelun viikko, johon ei sijoiteta läsnäoloa vaativia opintoja. Myös joulun aikana lähiopetuksessa on noin kahden viikon tauko.

SeAMKissa noudatetaan jatkuvan valmistumisen periaatetta, jonka mukaan opiskelijalla on mahdollisuus valmistua heti, kun kaikki opinnot ja muut velvoitteet on suoritettu. Valmistuneiden juhla järjestetään lukukausittain. Juhlassa jaetaan todistukset niille valmistuneille, jotka ovat tutkintotodistushakemuksessaan ilmoittaneet vastaanottavansa todistuksensa juhlassa. Lisätietoja valmistumisesta on saatavilla SeAMKin intrassa.