Korkeakoulun hallinto | Opinto-opas

Korkeakoulun hallinto

Seinäjoen ammattikorkeakoulua (SeAMK) ylläpitää Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, jonka suurin omistaja on Seinäjoen kaupunki. Muut omistajat ovat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Ilmajoen kunta sekä Kurikan ja Ähtärin kaupungit. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on päätoimista henkilökuntaa noin 350.

Ylintä päätösvaltaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:ssä käyttää osakkeenomistajien muodostama yhtiökokous. Osakeyhtiön strategiasta ja strategisista toimenpiteistä päätökset tekee yhtiön hallitus. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii ammattikorkeakoulun rehtori Jaakko Hallila.

Rehtori Jaakko Hallila johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa osakeyhtiön hallituksen hyväksymien strategioiden ja toimintasuunnitelmien sekä hallituksen muiden toiminnallisten linjausten perusteella. SeAMK:n vararehtori on Elina Varamäki, joka myös johtaa SeAMK:n tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.  Vararehtorin alaisuudessa toimivat lisäksi kirjasto- ja opiskelijapalvelut sekä sekä kv-liikkuvuuden ja osaamisen viennin palvelut. Ammattikorkeakoulun hallintoa johtaa hallintojohtaja Johanna Säilä-Jokinen.

Ammattikorkeakoulussa on neljä opetusta antavaa ja TKI-toimintaa toteuttavaa tulosyksikköä. Lisätietoja SeAMKin organisaatiosta löydät SeAMK.fi-verkkosivustolta.

  • SeAMK Ruoka, johtaja Terhi Junkkari
  • SeAMK Liiketoiminta- ja kulttuuri, johtaja Anne-Maria Aho
  • SeAMK Sosiaali- ja terveysala, johtaja Päivi Rinne
  • SeAMK Tekniikka, johtaja Heikki Rasku

SeAMK on monialainen korkeakoulu, joka toimii Seinäjoella. Maakunnassa tapahtuvaa aikuiskoulutusta kehitetään maakuntakorkeakouluna mm. Järviseudulla, Kauhavalla, Kuusiokunnissa, Kurikassa ja Suupohjassa.